Satellite QSL Card

[ ISS ]
NA1SS Voice (Crew Onishi-san) -2016/09/18-[ 9V ]
9V1XX (Singapore) via FO-29 -2017/07/01-[ KL ]
AL7RS (Alaska) via FO-29 -2016/08/15- (e-qsl)[ JD1 ]
JN1GKZ/JD1 (Ogasawara Hahajima Isl.) via FO-29 -2015/03/14-[ T8 ]
T88XH (Palau) via FO-29 -2016/03/14-[ UN ]
UN9L via FO-29 -2016/01/18-[ HS ]
E21EJC via FO-29 -2016/01/18-[ UA ]
UA0ZGX via AO-91 -2018/01/28-

UA0ZGX via FO-29 -2016/07/19-

UA9FFF via FO-29 -2016/01/26-

R0CQ via XW-2A -2015/01/15-

UA0CQ via FO-29 -2012/02/15-

RA0SP via VO-52 -2012/01/26-

UA0CMG via VO-52 -2012/01/25-[ BV ]
BV2DQ via FO-29 -2012/03/25-

BV3CE via SO-50 -2013/11/10-[ HL ]
HL2KV via AO-51 -2011/01/23-